Organizatorzy

Image
Image

Rada programowa

Krzysztof Spór
Koordynator Części Filmowej
Dyrektor artystyczny Festiwalu Lato z Muzami

Krzysztof Kuźnicki
Koordynator Konkursu Filmowego
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kamera

Aneta Drążewska
Dyrektor Festiwalu
Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury

Zespół Selekcyjny

Krzysztof Kuźnicki

Marek Piotrowicz

Jerzy Pachlowski

Zespół Wspierający

Anna Serdiukow
Prowadzenie spotkań

Barbara Kuźnicka
Tłumaczenia i kontakt z twórcami

Jakub Romanowski
Edycja filmów i kontakt z twórcami

Biuro organizacyjne

Kamilla Ratajczak
Moderator Działań Okołofestiwalowych

Jolanta Macyra
Promocja

Przemysław Rogin
Obsługa WWW

Ryszard Ścibor
Projekcje Filmowe

Anna Rączka
Sekretariat Festiwalu

Leonarda Mikietko i Aneta Gawrońska
Księgowość/Umowy/Faktury

Beata Rossa-Kroczyńska
Obsługa Festiwalu

Maryla Zając
Obsługa Festiwalu

Kinga Kuleta
Obsługa Festiwalu

Maciej Mostowski
Obsługa Festiwalu

Krzysztof Kujawski
Obsługa Festiwalu