kamczatkaNIEDŹWIEDZIE KAMCZATKI. POCZĄTEK ŻYCIA (KAMCHATKA BEARS. LIFE BEGINS)
Reżyseria: Vladislav Grishin, Irina Zhuravleva

Sanktuarium Federalne Południowej Kamczatki jest często nazywane rajem dla niedźwiedzi. Zespół produkcyjny LESFILM udał się tam i spędził siedem miesięcy na obserwowaniu i filmowaniu ukrytych tajemnic codziennego życia noworodków przez pierwszy rok na Ziemi. „Niedźwiedzie Kamczatki. Początek życia to film, który różni się od innych filmów przyrodniczych. Film jest rodzajem medytacji. Muzyka, odgłosy natury i brak ludzkiego głosu pozwalają widzowi zanurzyć się w piękno dzikiej przyrody w jak największym stopniu, poczuć jej obecność wśród wulkanów, rzek i dzikich zwierząt oraz doświadczyć ważnej granicy, poza którą osoba nie powinna ingerować. Irina Zhuravleva od ponad siedmiu lat jest zaangażowana w projekty kulturalne i medialne dotyczące odpowiedzialnego podejścia do środowiska. Obecnie Irina pracuje nad drugim filmem o starych lasach i azjatyckich czarnych niedźwiedziach. Zamieszkuje w Perm i Moskwie w Rosji.

The South Kamchatka Federal Sanctuary is often called a bear paradise. The LESFILM production team headed there and spent seven months observing and filming hidden secrets the newborn bear cubs’ daily lives throughout their first year on Earth. 'Kamchatka Bears. Life Begins' is a movie that differs from the other nature documentary. The film is meditative. Music, the sounds of nature and the absence of a human voice allow the viewer to plunge into the beauty of wild nature as much as possible, to feel its presence among volcanoes, rivers and wild animals, and experience an important boundary, beyond which a person should not interfere.
Irina Zhuravleva has been engaged for more than seven years in cultural and media projects concerning a responsible attitude to the environment. Now Irina is working on the second film about old forests and asian black bears. Based in Perm and Moscow, Russia.


gwiazdapiounGWIAZDA PIOŁUN (THE WORMWOOD STAR)
Reżyseria: Adelina Borets

„Gwiazda Piołun”
to 14-minutowy film dokumentalny o wyborach i wartościach.
Film ukazuje wioskę Mali Klischi, która istnieje od 1790 roku. W 1972 r. było 200 domów i 530 mieszkańców. Z powodu skażenia radioaktywnego mieszkańcy wioski zostali wysiedleni. Rada Regionalna 21 czerwca 1991 r usunęła wieś z rejestru. Dziś w dawnej wiosce Mali Klischi pozostało tylko dwóch mieszkańców.
Głównymi bohaterami filmu są matka i syn - Nina (79 lat) i Alexander (62 lata). Pomiędzy nimi istnieje wielkie nieporozumienie, mimo że żyją razem przez wiele lat. Aby móc pozostać w swoich domach, zapłacili najwyższą cenę - samotność. Adelina Borets jest reżyserem i mieszka Warszawie. Urodziła się 1 stycznia 1998 r. w Mariupolu na Ukrainie. W młodym wieku Adelina z rodziną przeprowadziła się do Kijowa. Tam zainteresowała się tańcem i ćwiczyła go przez 14 lat. W wieku 17 lat Adelina została przyjęta do warszawskiej szkoły filmowej, gdzie nakręciła swój debiutancki film „Gwiazda Piołunu”.

The Wormwood Star
He Wormwood Star» is a 14-minute documentary film about choices and values. The film shows the village of Mali Klischi, which has existed since 1790. 
In 1972, there were 200 houses and 530 inhabitants.Residents of the village have been displaced due to radioactive contamination.
The Regional Council removed the village from the register on June 21, 1991.  Today, only two inhabitants remain in what used to be the village of Mali Klischi.
The Leading characters of the film are a mother and son - Nina (79 y.o.) and Alexander ( 62 y.o.). There is a great misunderstanding between them, despite the fact that they live together for many years.
In order to remain in their houses they have paid the highest price – loneliness. Adelina Borets is a director, based in Warsaw. She was born on 1st of January in 1998 in Mariupol, Ukraine. Shortly Adelina with her family moved to Kyiv. There she got interested in dancing and had been practicing it for 14th years. At the age of 17th years old, Adelina was accepted to Warsaw Film School where she shot her debut film "The Wormwood Star".


lullabyyKOŁYSANKA DLA MATKI I DZIECKA, ANIMACJA (THE LULLABY FOR A MOTHER AND CHILD
Reżyseria: Emma Lorie.

„Była kiedyś matka i dziecko, którzy mieszkali daleko ...”, i tak zaczyna się czarująca historia nosorożca i jej młodego.
"There was once a mother and a child who lived far away...", and so begins the charming story of a rhino and her calf.

Reżyser – Emma Lorie
Emma, kiedy była dzieckiem, chciała zostać astronautą. Teraz, gdy jest dorosła, cieszy się, że jest uziemiona na ziemi, gdzie może odkrywać piękno i tajemnicę planety oraz zamieszkujących ją stworzeń. Z wykształcenia jest w fizykiem i teatrologiem, dlatego od czasu do czasu ma głowę w chmurach. Podróże do wielu odległych miejsc zainspirowały Emme i sprawiły, iż zainteresowała się ochroną przyrody. Pochodzi z USA ale mieszka w Australii ,jest przeszkolonym ratownikiem dzikiej przyrody. Obecnie pracuje nad The Albatross Story, drugą częścią trylogii filmów ukazujących, jak krzyżuje się życie ludzi i zwierząt.

Director Biography - Emma Lorie
When she was a child, Emma wanted to be an astronaut. Now that she is a grownup, she is happy to be grounded on earth where she can explore the beauty and mystery of the planet and the creatures that inhabit it. With an educational background in physics and theatre, her head is still up in space from time to time. Traveling to many remote places has inspired an interest in conservation. Originally from the U.S., she is a trained wildlife rescuer living in Australia. She is currently working on The Albatross Story, the second piece in a trilogy of films showing how the lives of humans and animals intersect.


timboTIMBO
Reżyseria: Peiman Zekavat

Budowa zapór przez firmy energetyczne w brazylijskiej Amazonii zniszczy serce największego na świecie lasu deszczowego i poważnie wpłynie na społeczność rdzennych mieszkańców tego obszaru.
Jeśli tamy zostaną zbudowane, zaleją obszar wielkości Londynu, Paryża i Amsterdamu łącznie. Powódź spowodowałaby również rozpuszczenie dużej ilości toksycznych roślin w wodzie, co doprowadzi do ciężkiego zatrucia, a nawet śmierci wśród lokalnych plemion. Rośliny te są powszechnie znane, jako Timbó.

Construction of dams by energy companies in the Brazilian Amazon would destroy the heart of the world's largest rainforest, and severely affect the community of the indigenous people in the area.If built, the dams would flood an area the size of London, Paris and Amsterdam combined. The flood would also cause a large amount of toxic plants to dissolve in the water, leading to severe poisoning or even death among the local tribes. These plants are commonly known as Timbó.

Reżyseria - Peiman Zekavat
Peiman Zekavat jest filmowcem i fotografem mieszkającym w Londynie, posiada doświadczenie w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych. Zarówno jego fikcyjne filmy, jak i filmy obserwacyjne koncentrują się na kwestiach społecznych i humanitarnych. W 2016 r. nakręcił i wyreżyserował sześcio odcinkowy serial dokumentalny o zniszczeniu środowiska w lasach deszczowych Amazonii. Jego pasja do fotografii ulicznej w 2007 roku przyniosła mu tytuł „Fotografa aparatu cyfrowego świata” W 2015 r. otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Rzymie za zdjęcia do filmu.

Director Biography - Peiman Zekavat
Peiman Zekavat is a London based filmmaker and photographer, with experience across a variety of film and TV genres. Both his fictional films and observational documentaries focus on social and humanitarian issues, and in 2016 he filmed and directed a six episode documentary series about the environmental destruction of the Amazon rainforest. His passion for street photography won him the Digital Camera World ‘Photographer of the Year’ Award in 2007, and in 2015 he received the Rome International Documentary Film Festival recognition for his cinematography for 'Out of Focus'.


zenek i wilkZENEK I WILK
Reżyseria: Aleksandra Rek, Polska

Zenon Wojtas od wielu lat monitoruje życie wilków w Beskidzie Niskim. Obserwuje ich zwyczaje, podgląda, liczy... Wszystko utrwala dzięki zdjęciom i filmom. Niektórzy żartują, że to polski „Tańczący z wilkami”. On sam twierdzi, że ma w sobie dużo z wilka: lubi samotność i dziką przyrodę. Są momenty, gdy zdecydowanie preferuje towarzystwo wilków niż ludzi


poznajswoichPOZNAJ SWOICH SĄSIADÓW
Reżyseria: Michał Madziara, Polska

Krótki film (5:51) pokazujący piękno przyrody otaczającej nas. Wszystkie zdjęcia za wyjątkiem dudka (Słońsk) zostały zrobione maksymalnie 30 km od Nowogardu.


paradise

LA BOQUILLA, MÓJ RAJ (LA BOQUILLA, MY PARADISE)
Reżyseria: Daniel`a Holguin`a.

Nagradzany dokument przedstawiający globalne przesłanie, koncentrujący się na wzruszających świadectwach mieszkańców pięknej Virgin Cienaga (Cienaga de la Virgen), położonej na obrzeżach Kartageny w Kolumbii, znanej również jako „La Boquilla”. Uprzywilejowana społeczność, która przetrwała z silną tradycją rybołówstwa i wyrobami artystycznymi. „Boquilleros” są stale zagrożeni utratą fascynującego ekosystemu z powodu szybkiego rozwoju nowoczesnego miasta. Jak na ironię, jedyną nadzieją na przetrwanie jest zamożność turystów, którzy odwiedzają ich miejsca, aby cieszyć się wycieczkami i ich kuchnią. Poza tym „Boquilleros” polegają na wsparciu różnych fundacji ekologicznych, które walczą o zachowanie ekosystemu społeczności poprzez edukację przyszłych pokoleń. Chociaż „Boquilleros” chwalą swoją społeczność za kawałek nieba w ich raju, ponieważ to wszystko, co wiedzą. Rzeczywistość widziana w oczach osób postronnych polega na tym, że terytorium rozpada się z powodu ubóstwa, śmieci i braku zasobów ekonomicznych od rządu, który składa puste obietnice.

An award winning documentary portraying a global message focusing in the moving testimonies of the inhabitants of the beautiful Virgin's Cienaga (Cienaga de la Virgen) located in the outskirts of Cartagena, Colombia, also known as "La Boquilla". An under privileged community that survives with a strong tradition of fishing and artisan craft. The "Boquilleros", are under a constant threat of losing their fascinating eco system due to the fast paced growth of the modern city. Ironically, their only hope of survival is by the affluence of tourists that visit their territory to enjoy tours through their mangroves, and their gastronomy. Aside from that, the "Boquilleros" rely on the assistance of the various ecological foundations that are fighting to preserve the community's eco system through the education of the up rising generations. Even though the "Boquilleros" praise their community as being a piece of heaven or paradise, as this is all they know, the reality as seen in the eyes of outsiders is that the territory is crumbling due to poverty, trash and lack of economical resources from a government that makes empty promises.


z nurtemZ NURTEM ŻYCIA
Reżyseria: Krzysztof Sarapata oraz Tomasz Kotaś.

Film "Z nurtem życia" to swoistego rodzaju podróż w czasie ukazująca już nieistniejące magiczne zakątki rzeki Skawy na tle nowo budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie.


the autumnTHE AUTUMN OF THE CEIBO TREE
Reżyseria: Alejandro Fernández Mouján

Something written in the water, words in a notebook, the river, a ceibo tree that looks to the horizon and resists. Time sneaks in between the sounds and the faint autumn light.
Film Type: Documentary, Experimental, ShortGenres: DocumentaryRuntime: 9 minutes 14 secondsCountry of Origin: Argentina

Director Biography - Alejandro Fernández Mouján
Alejandro Fernández Mouján (1952, Buenos Aires) director, scriptwriter and director of photography. He began his filmography with the documentary "Banderas de humo" (1989) and since then has directed more than fifteen documentary works between longs, shorts and series.


bishin12 MIESIĘCY SŁOŃCA, CZĘŚĆ 2: BISHAN
Reżyseria: Michał Barański

Czas trwania: 12:56

Film ma strukturę dyptyku. Druga część („Bishan” – czyli woda w języku afaan oeoomoo), poświęcona jest jednej z głównych przyczyn niedostatku jaki panuje w tym kraju. Pomimo poprawiającej się sytuacji w zakresie dostępu do wody pitnej, problemy w dalszym ciągu istnieją, a czysta woda jest cały czas towarem deficytowym i jedną z najcenniejszych rzeczy, która determinuje rozwój wielu regionów.


lasyLASY TRÓJMIEJSKIE
Reżyseria: Tadeusz Baraniecki

Czas trwania: 18:00

Krótkometrażowy film dokumentalny o charakterze przyrodniczym. Film opowiada o Nadleśnictwie Gdańsk, miejscu na styku dwóch różnych światów. Milionowego miasta oraz lasu z dzikimi zwierzętami. W filmie przedstawiono cały proces gospodarki leśnej, jaki prowadzą Leśnicy w ramach „zrównoważonej gospodarki leśnej"


changeCHANGE
Reżyseria: Isaac Kerlow

Constant change is a natural part of Earth’s life, and its interconnected systems can easily adapt to slow change. But the natural balance gets disrupted when changes happen rapidly. Our growth and prosperity are changing Planet Earth, and some of those changes may be forever.

Film Type: Animation Runtime: 5 minutes 15 seconds Country of Origin: Singapore


shirin yokuSHINRIN-YOKU (FOREST BATHING)
Reżyseria: Mark Knight

Forest bathing is the practice of taking a short, leisurely visit to a forest for health benefits. The practice originated in Japan where it is called shinrin-yoku (森林浴).
The practice is proven by scientists to benefit physical as well as mental health as it helps to lower heart rate, blood pressure, reduce stress hormone production, boost immunity and mood and improve overall feelings of wellbeing.

Film Type: ShortGenres: Nature, ECO Runtime: 6 minutes 5 seconds Country of Origin: United States.


belongTHE REINDEER BELONG TO THE WIND
Reżyseria: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Sami actress Anni-Kristiina Juuso (Kukushka 2002, Russia) takes viewers to her local sami community. These people have long kept silent but decide now to open up and let the world know what threatens traditional sami reindeer herding. Threats are related to mining, fencing, tourism and land use. This documentary gives a voice to people rarely heard in Finnish cultural and political life.

Film Type: Documentary Runtime: 39 minutes Country of Origin: Finland


once upon the time savannahONCE UPON A TIME - THE SAVANNAH
Reżyseria: Robert Henno

Masai Mara – Kenya. The sun rises and ignites the Savannah. A new day begins for all the animals who live in this habitat. The film invites you to follow a few of them over the course of the day. The birth of an antelope calf, lions on the hunt, mother cheetahs and lionesses who tend to their new-borns, as well as the solidarity and bravery of buffaloes when they attempt to save one of their young from the claws of big cats are just a few of the scenes from their everyday lives that you will discover.

Project Title (Original Language): Il était une fois - La savane Film Type: Documentary Runtime: 26 minutes 26 seconds Country of Origin: Belgium.


overnightOVERNIGHT REBIRTH
Reżyseria: Pierre-yves TOUZOT

A young lady goes back to a place of his childhood to recover from an assault ...

Film Type: Short Runtime: 20 minutes 4 seconds Country of Origin: France


last remainsLAST REMAINS
Reżyseria: Pierre-yves TOUZOT

A lonely man walking in a forest is confronted to a last remains of his past life ...

Film Type: Experimental, Short Runtime: 13 minutes 21 seconds Country of Origin: France


kepper of the creekKEEPER OF THE CREEK
Reżyseria: Dan Goldes

For 8 years, Joel Goldes has taken responsibility for cleaning the creek near his home in Oak Park, CA. He's removed hundreds of pounds of garbage and trapped thousands of invasive crawdads, proving that one person really can make a difference.

Film Type: Documentary, Short Runtime: 5 minutes 37 seconds Country of Origin: United States


agashiniAGHANASHINI
Reżyseria: Ashwini Kumar Bhat

This documentary is about a river of the Western Ghats of India – “Aghanashini”, which is a unique river from the perspective that it still flows in its natural course due to absence of any dams to change its flow and it doesn't have any industries along its path to pollute its water. In that sense, so far it remains untamed and unpolluted by man.
There has been no effort till now to document the uniqueness of this river through its entire length.

In the time when 'development' is the mantra of any government in the country, there exists this silent river which is holding onto its ground and nurturing the land and forest and thus becoming a river of life for hundreds of thousands of people along with its flow.

Made over a span of two years, the film covers the story of the river via various stories along its flow, some of which are shot for the first time.

Film Type: Documentary Runtime: 41 minutes 17 seconds Country of Origin: India


natureofbrasovNATURE OF BRASOV
Reżyseria: 
Cosmin Dumitrache

In the heart of Romania, around Brașov, nature is of spectacular beauty and diversity.
The film explores the most important protected areas from Brasov County and shows the wildlife and natural richness of these habitats.
The film takes the viewer to discover the benefits of the natural environment through ecotourism.Also we try to educate the public regarding nature conservation and biodiversity.

Film Type: Documentary Runtime: 25 minutes 16 seconds Country of Origin: Romania


pohybyMOVEMENTS
Reżyseria: Martina Spurná 

Far beyond the polar circle, all the way to the Arctic north is where a group of geologists from the Czech Institute of Rock Structure and Mechanics of the Czech Academy of Sciences (CAS) sets out on an annual basis. Their destination is Hornsund, the southernmost bay of the island of West Spitsbergen. Here for the past 6 years, the scientists have regularly monitored with a unique device the movements of the earth, mapping out the unexplored terrain that had previously lain hidden deep under the ice. For their latest expedition beyond the Arctic Circle, the researchers Josef, Honza, Filip and Miloš decided to bring on two filmmakers. It is amidst the magnificent and rugged nature of the Svalbard Islands, at a welcoming and cozy Polish polar station with its conveniences, that striking footage thus came to see the light of day which offers the viewer an intimate insight into the heart of the Czech polar expedition and a humane look at the scientists themselves. The documentary film gradually unravels all that the researchers, through their sensitive and patient observation of nature, are able to read out not only from the terrain alone, the rocks themselves, but also the smallest, imperceptible and so far unpredictable tectonic movements of the Earth. Against the backdrop of the breathtaking Arctic nature, a story is narrated about the crucial information about our planet this particular group of scientists may provide. The documentary film titled Movements was produced by the Centre of Administration and Operations of the CAS along with The Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS and with the financial support of the Czech Academy of Sciences.

Film Type: Documentary Runtime: 42 minutes Country of Origin: Czech Republic


markedMARKED
Reżyseria: Jovan Dopudj

A herd of sheep is being led to a slaughterhouse when a young lamb flees trying to save itself. Being on its own for the first time the lamb realises that it cannot exist alone and returns to the barn where its future leads it to a certain death.

Film Type: Documentary, Short, Student  Runtime: 10 minutes 47 seconds Country of Origin: Serbia


whereisthestarsWHERE ARE THE STARS?
Reżyseria: Muhammad Asif Islam 

A short film on how light pollution affects the view of the night sky. It shows how the view gets progressively better as the light pollution reduces (from Los Angeles to Great Basin desert).
Thanks to darksitefinder.com on finding the locations. Traveling and shooting at every level of light pollution was a challenge. Furthermore, I was mostly alone in some of the locations, which is a bit scary because of the presence of wildlife (bear, mountain lion, snake). Despite the challenge, I was awestruck by the beauty of night sky at very less polluted areas.

Most of us live under heavily light polluted skies, and some people have never even seen the Milky Way. During a 1994 blackout, L.A. residents called the observatories when they saw the Milky Way for the first time. Although we can't imagine popular cities like L.A. and Manhattan almost dark upon nightfall, we can limit the light pollution specially the sky glow. Sky glow is the result of light directed upward instead of where it is most useful: on streets and homes. Thus most of a city’s artificial light is wasted anyway.

We are losing our connection with the night sky, which provided us with wonders like Stonehenge, the Pyramids of Giza and the Mayan calendar. It also keeps our overworked, politicized lives simple, and makes us kind, thoughtful. Astronomer Neil deGrasse Tyson said: “When you look at the night sky, you realize how small we are within the cosmos,” “It’s kind of resetting of your ego. To deny yourself that state of mind, either willingly or unwittingly, is to not live to the full extent of what it is to be human.”

Film Type: Documentary, Short Runtime: 3 minutes 29 seconds Country of Origin: United States