Organizatorzy

Image
Image

Rada programowa

Krzysztof Kuźnicki
Konkurs Filmowy - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kamera

Aneta Drążewska
Dyrektor Festiwalu oraz Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury

Kamilla Ratajczak
Moderator Dzałań Okołofestiwalowych

Biuro organizacyjne

Kamilla Ratajczak
Moderator Działań Okołofestiwalowych

Jolanta Macyra
Promocja

Mateusz Marszalec
Obsługa WWW

Ryszard Ścibor
Projekcje Filmowe

Leonarda Mikietko
Księgowość/Umowy/Faktury

Beata Rossa-Kroczyńska
Obsługa Festiwalu

Maryla Zając
Obsługa Festiwalu

Kinga Kuleta
Obsługa Festiwalu

Krzysztof Kujawski
Obsługa Festiwalu