O nas

Międzynarodowy i Ogólnopolski Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego jest przeglądem twórczości filmowej poświęconej problemom ekologii i ochrony środowiska. Organizowany jest on przez Nowogardzki Dom Kultury co dwa lata, począwszy od maja 1989 roku. W 1994 nadano mu imię Macieja Łukowskiego, znanego filmoznawcy, scenarzysty i reżysera związanego z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. W ramach EKOFILMU cyklicznie odbywają się dwa główne konkursy: Międzynarodowy Konkurs Filmowy oraz Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny. Jednak wydarzeniu towarzyszą liczne działania poświęcone szeroko pojętej ekologii: prelekcje, spotkania, warsztaty, wystawy, kiermasze, konkursy dla placówek oświatowych, koncerty i inne projekty artystyczne. Jednym z nich jest widowisko muzyczno – taneczne w wykonaniu uczestników zajęć Nowogardzkiego Domu Kultury inaugurujące, już tradycyjnie, Festiwal.

Trochę historii

W maju 1989 roku zorganizowano I Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Ekologicznych EKOFILM '89. Pomysłodawcami byli Okręgowa Instytucja Rozpowszechniania Filmów w Szczecinie oraz Nowogardzki Dom Kultury.
Do pierwszej edycji zgłoszono 26 filmów z najbardziej znanych wytwórni (m.in. Wytwórnia Filmów Oświatowych, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Czołówka). Były to zarówno produkcje współczesne, jak i z początku lat 80. (najstarszy film pochodził z 1979 roku).

Kolejną edycję Festiwalu Nowogardzki Dom Kultury zorganizował po trzech latach, w październiku 1992 roku. Formuła ulega jednak zmianie - przegląd zastąpiono konkursem filmowym, pozostawiając nazwę. EKOFILM dopełniły prezentacje innych form edukacji ekologicznej, takie jak seminaria, sejmiki, wystawy, warsztaty plastyczne, koncerty i konkurs fotograficzny. W ten sposób, w jednym miejscu i czasie, możliwy stał się splot różnych wątków tematycznych związanych z ochroną środowiska.

W 1998 roku, podczas V edycji, EKOFILM rozszerzył swój zasięg i stał się również festiwalem międzynarodowym.
Kolejne edycje wypracowały formułę, która utrzymała się do dziś: festiwalowe zmagania filmowców poprzedzają liczne imprezy, konkursy i działania ekologiczne. Tematyczne konkursy fotograficzne, plastyczne i przyrodnicze to tylko część z nich. Odbywają się koncerty i spektakle przygotowane przez instruktorów i młodzież NDK. Przez kilka edycji organizowany był Ogólnopolski Konkurs na Plakat Festiwalu. Organizatorzy dbają również o zapraszanie interesujących gości. Jednym z nich był niepełnosprawny Janek Mela, który z polarnikiem Markiem Kamińskim zdobył oba bieguny.

„Od wielu lat Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego EKOFILM, organizowany w Nowogardzie, przyciąga uwagę twórców filmowych z całego świata. Podczas każdej edycji na festiwal przysyłane są filmy z najdalszych zakątków kuli ziemskiej. Jest to z pewnością wskaźnik wagi tematu, jakim jest ekologia, potrzeby rozmawiania o ochronie środowiska i szukaniu rozwiązań, które pomogą poprawić stan przyrody. Z drugiej strony satysfakcjonujący jest fakt, że wieść o nowogardzkim festiwalu filmowym przemierza dziesiątki tysięcy kilometrów i inspiruje twórców do dzielenia się swoją pracą. Każda edycja EKOFILMU spełnia swoje założenia: z jednej strony pozwala zaprezentować się twórcom z różnych krajów i kontynentów, z drugiej — daje widzom możliwość skonfrontowanie często różnych punktów widzenia na otaczający nas świat. Serdecznie zapraszamy!”

O patronie

Maciej Łukowski (24.02.1947-01.04.1990 r.) – filmoznawca, scenarzysta i reżyser filmowy. Stworzył 43 filmy oraz wiele programów telewizyjnych. Absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, tytuł magistra obronił na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pracą „Film seryjny w programie Telewizji Polskiej w latach 1959-1970”, gdzie również pracował jako asystent w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Filmu. Od zawsze związany z przyrodą, należał do Związku Harcerstwa Polskiego, pełnił funkcję komendanta Hufca Łódź-Polesie. W 1974 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, a od 1974 był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. W latach 1970 - 1982 działał jako dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi. W 1974 r. związał się z Wytwórnią Filmów Oświatowych, której w latach 1982-1986 przewodniczył. Od 1994 roku jego imię nosi Festiwal Filmów Ekologicznych „Ekofilm” odbywający się w Nowogardzie.