EKOFILM | JURY MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FILMOWEGO

EKOFILM | JURY MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FILMOWEGO

38 najlepszych filmów z 32 różnych krajów oceni jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologiczych "Ekofilm" im. Macieja Łukowskiego. W komisji zasiedli filmoznawcy, przyrodnicy i osoby, którym nieobce jest dobro

Natury i przyszlości naszej planety: Mateusz Żegliński, Marek Piotrowicz, Grzegorz Fedorowski, Mirosław Sobala oraz Krzysztof Kuźnicki. To właśnie oni wyłonią zdobywcę Grand Prix festiwalu oraz pucharu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Zadecydują również kto otrzyma nagrody ufundowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Nowogard, Celowy Związek Gmin R-XXI, Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę oraz Nowogardzki Dom Kultury.

Mateusz Żegliński
Absolwent Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Tworzy autorskie kino na pograniczu dokumentu i fabuły. Zawodowo zajmuje się produkowaniem filmów. Laureat kilkunastu festiwali i konkursów filmowych. Nagrodzony Stypendiami Twórczymi przez Miasto Szczecin, Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marek Piotrowicz
Od 25 lat reżyser, scenarzysta i operator przyrodniczych filmów dokumentalnych ,filmem „Księga” w 2010 wywalczył Grand Prix Festiwalu Filmów Ekologicznych „Ekofilm” im. Macieja Łukowskiego

Grzegorz Fedorowski
Reżyser, scenarzysta, producent. Studia w zakresie Filologii Polskiej, Uniwersytet Szczeciński; studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi w zakresie Realizacji Filmowej i Telewizyjnej w latach 1997-2003. Od roku1984 związany z Redakcją Literacką i Artystyczną Polskiego Radia. Od 1994 związany z  Telewizją Polską S.A. Oddział w Szczecinie. Od 2014 niezależny producent filmów dokumentalnych, reklamowych, wizerunkowych, prezentacji SMM. Współpracuje z publicznymi i prywatnymi podmiotami. Autor kilku tysięcy archiwizowanych utworów audiowizualnych: słuchowisk, radiowych reportaży dokumentalnych i artystycznych, filmów dokumentalnych, reportaży i programów publicystycznych. Autor telewizyjnych cykli programowych; m.in. Pomerania Ethnica, Burze w Kulturze, Pomniki Naszych Czasów, Klub Młodych Dokumentalistów, Instytut Kulturalnych Sporów, Współbrzmienia.

Mirosław Sobala
Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, twórca programów z dziedziny ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, autor licznych publikacji naukowych związanych z ochroną środowiska, zasłużony dla ochrony przyrody za co otrzymał Złotą Odznakę Ligi Ochrony Przyrody, konsultant i opiniodawca w dziedzinie ochrony przyrody, zasiadał m.in. w Wojewódzkiej Radzie Ochrony Przyrody oraz Państwowej Radzie Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Krzysztof Kuźnicki
ur. w 1974 r. Twórca filmowy, założyciel Stowarzyszenia Kamera ze Szczecina. Autor i realizator projektów z zakresu edukacji filmowej skierowanych do młodzieży i seniorów. Reżyser wielu filmów dokumentalnych:
Lastadia Story 2017
Artkadiusz 2016
Mój pierwszy raz 2016
Pan Ciasteczko 2015
Tu i teraz 2010
Czas Absynthu 2008
Poeta 2005

Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm” jest przeglądem twórczości filmowej poświęconej problemom ekologii i ochrony środowiska, w tym roku odbędzie się jego XV ogólnopolska i XI międzynarodowa edycja. Historia Ekofilmu jest już bardzo długa, festiwal odbywa się od 1989 roku, a od 1994 roku nosi imię Macieja Łukowskiego – reżysera filmowego, jednego z pomysłodawców Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. W. Puchalskiego.

Maciej Łukowski (24.02.1947-01.04.1990 r.) – filmoznawca, scenarzysta i reżyser filmowy. Stworzył 43 filmy oraz wiele programów telewizyjnych. Absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, tytuł magistra obronił na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pracą „Film seryjny w programie Telewizji Polskiej w latach 1959-1970”, gdzie również pracował jako asystent w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Filmu. Od zawsze związany z przyrodą, należał do Związku Harcerstwa Polskiego, pełnił funkcję komendanta Hufca Łódź-Polesie. W 1974 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, a od 1974 był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. W latach 1970 - 1982 działał jako dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi. W 1974 r. związał się z Wytwórnią Filmów Oświatowych, której w latach 1982-1986 przewodniczył. Od 1994 roku jego imię nosi Festiwal Filmów Ekologicznych „Ekofilm” odbywający się w Nowogardzie.

Organizatorami Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm” są: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Nowogardzki Dom Kultury. Patronat honorowy sprawują: członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie Partnerami wydarzenia są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Celowy Związek Gmin R-XXI, Nadleśnictwo Nowogard, Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Kamera. Patronat medialny nad festiwalem sprawują: TVP Szczecin, dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu „Las Polski”, portal Ekologia.pl, portal regionalny Infoludek.pl, tygodnik regionalny „Echo”, Fundacja 4PressMedia, portal informacyjny wNowogardzie.pl, Gazeta Nowogardzka oraz Wiadomości Samorządowe.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

* na uroczyste rozpoczęcie i galę wręczenia nagród obowiązują zaproszenia imienne.

(mk)